传播国学经典

养育华夏儿女

诗经带拼音:小雅·南有嘉鱼之什·蓼萧

作者:佚名 全集:诗经 来源:网络 [挑错/完善]

xiǎo yǎ · nán yǒu jiā yú zhī shí · lù xiāo

小雅·南有嘉鱼之什·蓼萧

lù bǐ xiāo sī , líng lù xū xī !

蓼彼萧斯,零露湑兮!

jì jiàn jūn zǐ , wǒ xīn xiè xī !

既见君子,我心写兮!

yàn xiào yǔ xī ! shì yǐ yǒu yù chǔ xī !

燕笑语兮!是以有誉处兮!

lù bǐ xiāo sī , líng lù ráng ráng 。

蓼彼萧斯,零露瀼瀼。

jì jiàn jūn zǐ , wéi lóng wéi guāng 。

既见君子,为龙为光。

qí dé bú shuǎng , shòu kǎo bù wàng 。

其德不爽,寿考不忘。

lù bǐ xiāo sī , líng lù nǐ nǐ 。

蓼彼萧斯,零露泥泥。

jì jiàn jūn zǐ , kǒng yàn kǎi tì 。

既见君子,孔燕岂弟。

yí xiōng yí dì , lìng dé shòu kǎi 。

宜兄宜弟,令德寿岂。

lù bǐ xiāo sī , líng lù nóng nóng 。

蓼彼萧斯,零露浓浓。

jì jiàn jūn zǐ , tiáo gé chōng chōng 。

既见君子,鞗革忡忡。

hé luán yōng yōng , wàn fú yōu tóng 。

和鸾雍雍,万福攸同。

关键词:诗经,感激,祝福,宴会,乐歌,小雅,南有嘉鱼之什

解释翻译
[挑错/完善]

艾蒿长得高又长,叶上露珠晶晶亮。既已见到周天子,我的心情真舒畅。一边宴饮边谈笑,因此大家喜洋洋。

艾蒿长得高又长,叶上露珠浓又亮。既已见到周天子,感到恩宠又荣光。您的德行洁无瑕,祝您长寿永无疆。

艾蒿长得高又长,叶上露珠润又亮。既已见到周天子,快乐非常心悦畅。如同兄弟情意浓,美德无瑕寿且长。

艾蒿长得高又长,叶上露珠浓又浓。既已见到周天子,精致马勒饰黄铜。銮铃悦耳响叮当,万般福祉归圣躬。

蓼萧赏析

《小雅·蓼萧》全诗四章,全以萧艾含露起兴。萧艾可供祭祀之用,诸侯朝见天子,“有与助祭祀之礼”,故萧艾以喻诸侯。露水,常被用来比喻承受的恩泽。故此诗起兴以含蓄、形象的笔法巧妙地点明了诗旨所在:天子恩及四海,诸侯有幸承宠。如此,也奠定了全诗的情感基调:完全是一副诸侯感恩戴德、极尽颂赞的景仰口吻。

首章写初见天子的情景及感受。“蓼彼萧斯,零露湑兮。”自古以来,阳光雨露多是皇恩浩荡的象征和比喻,而微臣小民多以草芥自比,因此,这开头两句可以是兴,也可以看作比。有幸见到了君王,或是得到了君王的恩宠,当然是喜上眉梢,喜出望外,心里有多高兴自不待言,因此说:“既见君子,我心写兮。”似是日日夜夜,朝思暮盼,今日终遂心愿后的表述。因为在诸侯看来,入朝面君,无疑是巨大的幸事,一个“写”字,形象地描出诸侯无比兴奋、诚惶诚恐、激动得难以言表的感受。境由心造,心情舒畅当然见什么都高兴。和君王在一起宴饮谈笑,如坐春风,因此,自然会得到君王的首肯、赞许,尽情享受那种恩遇带来的精神愉悦。因此,当他们与天子共享宴乐之时,便争相倾吐心中的敬祝之情,完全沉浸在圣洁的朝圣之乐中。二、三两章进一步描写君臣之谊,分别从诸侯与天子两方面落笔。对诸侯而言,无疑应感谢天子圣宠,“为龙为光”,这当然是“其德不爽”的结果,故最后祝天子“寿考不忘”;对天子而言,则是描写其和乐安详的圣容及与臣下如兄弟般的深情。可以说抓住了两个最有代表性的方面,恰如其分地刻画出了天子的风仪及修养。这样可亲可爱的天子,不可能不受到臣下的拥戴与崇敬。末章借写天子离宴时车马的威仪进一步展示天子的不凡气度。看那威风凛凛的高头大马,听那叮当悦耳的铃声和鸣,威而不滥,乐而不乱,恰恰表明天子不仅能够泽及四海,而且可以威加四夷,因此,他才能够集万福于一身,不愧受命于天的真命天子。全诗以“和鸾雍雍,万福攸同”作结,为读者描绘了一派其乐融融的大祝福场面:四方车马齐聚,鸾铃叮当悦耳,臣民齐祝君王,万福万寿无疆!想来真是令人激动满怀,崇敬之情油然而生。

此诗无论是内容或是形式,均体现出雅诗的典型风格。因表现的是诸侯对天子的祝颂之情,未免有些拘谨,有些溢美,比起健康活泼、擅长抒发真情实感的民间风诗来,在艺术与情感上,可取之处便少了许多。

注释出处
[请记住我们 国学梦 www.guoxuemeng.com]

⑴小雅:《诗经》中“雅”部分,分为大雅、小雅,合称“二雅”。雅,雅乐,即正调,指当时西周都城镐京地区的诗歌乐调。小雅部分今存七十四篇。蓼(lù):长而大的样子。萧:艾蒿,一种有香气的植物。

⑵斯:语气词,犹“兮”。

⑶零:滴落。湑(xǔ):湑然,萧上露貌。即叶子上沾着水珠。

⑷写(xiè):舒畅。

⑸燕:通“宴”,宴饮。

⑹誉处:安乐愉悦。朱熹《诗集传》引苏辙《诗集传》:“誉、豫通。凡诗之誉,皆言乐也。”处,安乐也。

⑺瀼(ráng)瀼:露繁貌,露水很多。

⑻为龙为光:为被天子恩宠而荣幸,喜其德之辞。龙,古“宠”字。

⑼不爽:不差。

⑽不忘:没有止期。忘,“止”的假借。

⑾泥泥:露濡貌,露水很重。

⑿孔燕:非常安详。岂(kǎi)弟(tì):即“恺悌”,和乐平易。

⒀宜兄宜弟:形容关系和睦,犹如兄弟。宜,适宜。

⒁令德:美德。岂(kǎi):快乐。

⒂浓浓:同“瀼瀼”,露盛多貌。

⒃鞗(tiáo)革:鞗,辔头;革,马辔所余而垂者也。冲冲:饰物下垂貌。

⒄和鸾:鸾,借为“銮”,和与銮均为铜铃,系在轼上的叫“和”,系在衡上的叫“銮”。皆诸侯车马之饰也。《小雅·庭燎》亦以君子目诸侯,而称其鸾旗之美,正此类也。雝(yōng)雝:和谐的铜铃声。

⒅攸:所。同:会聚。

用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

诗经带拼音:小雅·南有嘉鱼之什·蓼萧原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人关于本站免责声明

Copyright © 2016-2021 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

皖ICP备16011003号-2 皖公网安备 34160202002390号