传播国学经典

养育华夏儿女

笠翁对韵带拼音下卷·一先

作者:李渔 全集:笠翁对韵 来源:网络 [挑错/完善]

lì wēng duì yùn dài pīn yīn xià juàn · yī xiān

笠翁对韵带拼音下卷·一先

hán duì shǔ , rì duì nián , cù jū duì qiū qiān 。

寒对暑,日对年,蹴踘对秋千。

dān shān duì bì shuǐ , dàn yǔ duì tán yān 。

丹山对碧水,淡雨对覃烟。

gē wǎn zhuǎn , mào chán juān , xuě gǔ duì yún jiān 。

歌宛转,貌婵娟,雪鼓对云笺。

huāng lú qī nán yàn , shū liǔ zào qiū chán 。

荒芦栖南雁,疏柳噪秋

xǐ ěr shàng féng gāo shì xiào , zhé yāo kěn shòu xiǎo ér lián 。

洗耳尚逢高士笑,折腰肯受小儿怜。

guō tài fàn zhōu , zhé jiǎo bàn chuí méi zǐ yǔ ;

郭泰泛舟,折角半垂梅子雨;

shān tāo qí mǎ , jiē lí dǎo zhuó xìng huā tiān 。

山涛骑马,接蓠倒着杏花天。

 

qīng duì zhòng , féi duì jiān , bì yù duì qīng qián 。

轻对重,肥对坚,碧玉对青钱。

jiāo hán duì dǎo shòu , jiǔ shèng duì shī xiān 。

郊寒对岛瘦,酒圣对诗仙

yī yù shù , bù jīn lián , záo jǐng duì gēng tián 。

依玉树,步金莲,凿井对耕田。

dù fǔ qīng xiāo lì , biān sháo bái zhòu mián 。

杜甫清宵立,边韶白昼眠。

háo yǐn kè tūn bō dǐ yuè , hān yóu rén zuì shuǐ zhōng tiān 。

豪饮客吞波底月,酣游人醉水中天。

dòu cǎo qīng jiāo , jǐ háng bǎo mǎ sī jīn lè ;

斗草青郊,几行宝马嘶金勒;

kàn huā zǐ mò , qiān lǐ xiāng jū yōng cuì diàn 。

看花紫陌,千里香车拥翠钿。

 

yín duì yǒng , shòu duì chuán , lè yǐ duì qī rán 。

吟对咏,授对传,乐矣对凄然。

fēng péng duì xuě yàn , dǒng xìng duì zhōu lián 。

风鹏对雪雁,董杏对周莲。

chūn jiǔ shí , suì sān qiān , zhōng gǔ duì guǎn xián 。

春九十,岁三千,钟鼓对管弦。

rù shān féng zǎi xiàng , wú shì jí shén xiān 。

入山逢宰相,无事即神仙。

xiá yìng wǔ líng táo dàn dàn , yān huāng suí dī liǔ mián mián 。

霞映武陵桃淡淡,烟荒隋堤柳绵绵。

qī wǎn yuè tuán , chuò bà qīng fēng shēng yè xià ;

七碗月团,啜罢清风生腋下;

sān bēi yún yè , yǐn yú hóng yǔ yùn sāi biān 。

三杯云液,饮余红雨晕腮边。

 

zhōng duì wài , hòu duì xiān , shù xià duì huā qián 。

中对外,后对先,树下对花前。

yù guì duì jīn wū , dié zhàng duì píng chuān 。

玉桂对金屋,叠嶂对平川。

sūn zǐ cè , zǔ shēng biān , shèng xí duì huá yán 。

孙子策,祖生鞭,盛席对华筵。

jiě zuì zhī chá lì , xiāo chóu shí jiǔ quán 。

解醉知茶力,消愁识酒权。

sī jiǎn jì hé kāi dōng zhǎo , jǐn zhuāng fú yàn fàn wēn quán 。

丝剪芰荷开东沼,锦妆凫雁泛温泉。

dì nǚ xián shí , hǎi zhōng yí pò wéi jīng wèi ;

帝女衔石,海中遗魄为精卫;

shǔ wáng jiào yuè , zhī shàng yóu hún huà dù juān 。

蜀王叫月,枝上游魂化杜鹃。

关键词:笠翁对韵,一先

解释翻译
[挑错/完善]

蹴踘:一种古代踢球游戏。见蹴鞠条。史记˙卷一五○˙扁鹊仓公传:处后蹴踘,要寒,汗出多,即呕血。

婵娟:形容姿态曼妙优雅。

洗耳:尧时有颖水,箕山高人曰:巢父、许由。尧以天下让由,巢父以污耳,就洗池水洗之。池主怒曰:何污我水。

折腰:不愿为微薄俸禄卑躬屈膝的谄媚奉迎。语本晋书˙卷九十四˙隐逸传˙陶潜传:郡遣督邮至县,吏白应束带见之,潜叹曰:吾不能为五斗米折腰,拳拳事乡里小人邪!后比喻人品清高淡泊。喻世明言˙卷五˙穷马周遭际卖媪:古人不为五斗米折腰,这个助教官儿,也不是我终身养老之事。

青钱:张鷟号青钱学士,谓万选万中。

郊寒岛瘦:孟郊诗失之寒,贾岛诗失之瘦。孟郊:人名。(公元751~814)字东野,湖州武康人,唐代诗人。性狷介,为诗有理致,然思苦奇涩,韩愈引为忘年交。与贾岛齐名,有郊寒岛瘦之称。着有孟东野诗集。贾岛:人名。(公元788~843)字浪仙,号无本,唐范阳(今河北省涿县)人。初落拓为僧,后还俗。工诗,好苦吟,为韩愈所重,文宗时贾坐谤,贬长江主簿,故时人称为贾长江。诗风清奇幽峭和孟郊相近,世称为郊寒岛瘦。着有贾长江集。

玉树:比喻少年的材质或面貌美好。唐˙杜甫˙饮中八仙歌:宗之潇洒美少年,举觞白眼望青天;皎如玉树临风前,苏晋长斋绣佛前。

金莲:齐侯以为莲花,贴地,令潘妃行其上,曰:步步生莲花。

青宵:杜诗:思家步月清宵立。

白昼:边韶常昼眠。弟子嘲之曰:边孝先,腹便便,夜读书,贪昼眠。

董杏:相传三国吴人董奉隐居庐山,为人治病不收钱,仅要求重病治愈者,植杏树五株,轻者一株,数年后得杏树十余万株,蔚然成林。见太平广记˙卷十二˙董奉。后以杏林指医学界。

周莲:宋周茂好莲,有爱莲说

春九十:春光九十,深春也。

岁三千:汉武帝时,东郊献短人东方曼倩。谓帝曰:王母蟠桃,三千岁一熟,此儿已三偷之矣。

山中相:梁陶宏景隐山中,帝时问以国事。人称为山中宰相。

武陵:典出(桃花源记),武陵人捕鱼为业,偶逢桃源。

隋堤:炀帝自板渚引河达淮,岸上悉种柳。

孙子:春秋时孙武所撰的兵书。孙武:人名。字长卿,生卒年不详,齐人,春秋时兵法家。吴王阖闾用为将,破楚,威逼齐、晋,遂霸诸侯。着有孙子十三篇。

祖生:祖逖(公元266~321)字士稚,晋范阳(今河北省涿县)人。早年经常与刘琨同寝,闻鸡鸣,逖蹴琨曰:此恶声也。琨恐曰:祖生先吾着鞭。

芰荷:隋炀帝事。

凫雁:唐中宫事。凫雁二鸟形相似而易致误会。如:凫雁难明。

精卫:黄帝幼女溺死东海,化为精卫鸟,衔木石以填东海的故事。典出山海经˙北山经。比喻心怀冤愤,立志报仇。亦比喻意志坚定,不惧艰苦。如:不管有多少困难险阻,我们都将以精卫填海的精神,一一克服。

杜鹃:相传周末蜀王杜宇,号望帝,失国而死,其魄化为杜鹃,日夜悲啼,泪尽继以血,哀鸣而终。后以杜鹃啼血比喻哀伤至极。唐˙白居易˙琵琶行:其间旦暮闻何物,杜鹃啼血猿哀鸣。

用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

笠翁对韵带拼音下卷·一先原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人关于本站免责声明

Copyright © 2016-2021 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

皖ICP备16011003号-2 皖公网安备 34160202002390号