传播国学经典

养育华夏儿女

笠翁对韵带拼音下卷·十一尤

作者:李渔 全集:笠翁对韵 来源:网络 [挑错/完善]

lì wēng duì yùn dài pīn yīn xià juàn · shí yī yóu

笠翁对韵带拼音下卷·十一尤

róng duì rǔ , xǐ duì yōu , qiǎn quǎn duì chóu móu 。

荣对辱,喜对忧,缱绻对绸缪。

wú wá duì yuè nǚ , yě mǎ duì shā ōu 。

吴娃对越女,野马对沙鸥。

chá jiě kě , jiǔ xiāo chóu , bái yǎn duì cāng tóu 。

茶解渴,酒消愁,白眼对苍头。

mǎ qiān xiū shǐ jì , kǒng zǐ zuò chūn qiū 。

马迁修史记孔子作春秋。

shēn yě gēng fū xián jǔ sì , wèi bīn yú fū wǎn chuí gōu 。

莘野耕夫闲举耜,渭滨渔夫晚垂钩。

lóng mǎ yóu hé , xī dì yīn tú ér huà guà ;

龙马游河,羲帝因图而卦;

shén guī chū luò , yǔ wáng qǔ fǎ yǐ míng chóu 。

神龟出洛,禹王取法以明畴。

 

guān duì lǚ , xì duì qiú , yuàn xiǎo duì tíng yōu 。

冠对履,舄对裘,院小对庭幽。

huà qiáng duì xī dì , cuò zhì duì liáng chóu 。

画墙对膝地,错智对良筹。

gū zhàng sǒng , dà jiāng liú , fāng zé duì yuán qiū 。

孤嶂耸,大江流,芳泽对园丘。

huā tán lái yuè chàng , liǔ yǔ qǐ wú ōu 。

花潭来越唱,柳屿起吴讴。

yīng lǎn yàn máng sān yuè yǔ , qióng cuī chán tuì yì tiān qiū 。

莺懒燕忙三月雨,蛩摧退一天秋。

zhōng zǐ tīng qín , huāng jìng rù lín shān jì jì ;

钟子听琴,荒径入林山寂寂;

zhé xiān zhuō yuè , hóng tāo jiē àn shuǐ yōu yōu 。

谪仙捉月,洪涛接岸水悠悠。

 

yú duì niǎo , jí duì jiū , cuì guǎn duì hóng lóu 。

鱼对鸟,鹡对鸠,翠馆对红楼。

qī xián duì sān yǒu , ài rì duì bēi qiū 。

七贤对三友,爱日对悲秋。

hǔ lèi gǒu , yǐ rú niú , liè bì duì zhū hóu 。

虎类狗,蚁如牛,列辟对诸侯。

chén chàng lín chūn yuè , suí gē qīng yè yóu 。

陈唱临春乐,隋歌清夜游。

kōng zhōng shì yè qí lín gé , dì xià wén zhāng yīng wǔ zhōu 。

空中事业麒麟阁,地下文章鹦鹉洲。

kuàng yě píng yuán , liè shì mǎ tí qīng sì jiàn ;

旷野平原,猎士马蹄轻似箭;

xié fēng xì yǔ , mù tóng niú bèi wěn rú zhōu 。

斜风细雨,牧童牛背稳如舟。

关键词:笠翁对韵,十一尤

解释翻译
[挑错/完善]

缱绻:情意缠绵不忍分离的样子。唐˙元稹˙会真诗三十韵:留连时有限,缱绻意难终。二刻拍案惊奇˙卷十七:两个解衣就枕,鱼水欢情,极其缱绻。

绸缪ˊ:亲密、缠绵。文选˙李陵˙与苏武诗三首之二:独有盈觞酒,与子结绸缪。清˙龚自珍˙浪淘沙˙好梦最难留词:中有话绸缪,灯火帘钩,是仙是幻是温柔。

白眼:阮籍传:籍又能为青白眼,见礼俗之士,以白眼对之。

司马迁:人名。(公元前145~前86)字子长,西汉人。生于龙门,年轻时游历宇内,后以四十二岁之龄继承父亲司马谈为太史令,并承遗命著述。后因李陵降匈奴事,迁为之辩护,触怒武帝下狱,受腐刑。后为中书令,以刑后余生完成太史公书(后称史记),上起黄帝,下迄汉武帝太初年间,共一百三十篇,五十二万余言,为纪传体之祖,亦为通史之祖。因具良史之才,所作史记又为正史之宗,故后世称司马迁为史迁。又汉书艺文志载有所着之赋八篇,今仅见悲士不遇赋。

孔子:人名。(公元前551~前479)名丘,字仲尼,春秋鲁人。生有圣德,学无常师,相传曾问礼于老聃,学乐于苌弘,学琴于师襄。初仕鲁,为司寇,摄行相事,鲁国大治。后周游列国十三年,不见用,年六十八,返鲁,晚年致力整理古代经典。有弟子三千,身通六艺者七十二人,开平民教育先河,后世尊为至圣先师。亦称为孔子。

耜:翻土所用的农具。耒为其柄,耜为其刃。孟子˙滕文公上:陈良之徒陈相与其弟辛,负耒耜而自宋之滕。幼学琼林˙卷四˙制作类:兴贸易,制耒耜,皆由炎帝。

羲帝:古代一位皇帝。教民佃渔畜牧,始八卦,造书契。史记˙卷一三○˙太史公自序:伏羲至纯厚,作易八卦。文选˙潘岳˙为贾谧作赠陆机诗:粤有生民,伏羲始君。亦作庖羲、庖牺、伏羲氏、伏牺、伏牺氏、宓羲、宓戏、羲皇。

舄:鞋子。

错智:汉.晁错多智,人称智囊

听琴:钟子期善解琴,闻伯牙鼓(高山流水)曲,遂相知好。子期死,伯牙碎琴,不复鼓,谓无知音也。

捉月:李白于采石江,捉月而死。

虎类狗:马援戒兄子书学龙伯高,不成,犹为谨慎之士。所谓刻鹄不成尚类鹜,学杜季良不成,为天下轻薄子,所谓画虎不成反类狗。

蚁如牛:殷浩病,见床上蚁动如牛。

陈唱:陈后主作结绮临春阁,张丽华、孔贵嫔皆有学士之号,常唱后庭花。

隋歌:炀帝宴游冬目,剪彩为花。夏夜放萤火,歌清夜之曲。

麒麟阁:汉宣帝功臣于上。补注:汉初萧何所造的楼阁,或谓汉武帝获麒麟时所建。后宣帝图绘功臣霍光、苏武等十一人之像于阁上。故后泛指画有功臣图像的楼阁。唐˙杜甫˙投赠哥舒开府翰二十韵:今代麒麟阁,何人第一功?亦称为麟台、麟阁。

鹦鹉洲:弥衡作鹦鹉赋。黄祖忌其才,而杀之。补注:长江中的沙洲。在今湖北省汉阳县西南。相传东汉祢衡曾在此作鹦鹉赋,因而得名。

用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

笠翁对韵带拼音下卷·十一尤原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人关于本站免责声明

Copyright © 2016-2021 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

皖ICP备16011003号-2 皖公网安备 34160202002390号