传播国学经典

养育华夏儿女

诗经带拼音:小雅·甫田之什·甫田

作者:佚名 全集:诗经 来源:网络 [挑错/完善]

xiǎo yǎ · fǔ tián zhī shí · fǔ tián

小雅·甫田之什·甫田

zhuō bǐ fǔ tián , suì qǔ shí qiān 。

倬彼甫田,岁取十千。

wǒ qǔ qí chén , sì wǒ nóng rén , zì gǔ yǒu nián 。

我取其陈,食我农人,自古有年。

jīn shì nán mǔ , huò yún huò zǐ , shǔ jì nǐ nǐ 。

今适南亩,或耘或耔,黍稷薿薿。

yōu jiè yōu zhǐ , zhēng wǒ máo shì 。

攸介攸止,烝我髦士。

yǐ wǒ zī míng , yǔ wǒ xī yáng , yǐ shè yǐ fāng 。

以我齐明,与我牺羊,以社以方。

wǒ tián jì zāng , nóng fū zhī qìng 。

我田既臧,农夫之庆。

qín sè jī gǔ , yǐ yà tián zǔ , yǐ qí gān yǔ 。

琴瑟击鼓,以御田祖,以祈甘雨。

yǐ jiè wǒ jì shǔ , yǐ gǔ wǒ shì nǚ 。

以介我稷黍,以穀我士女。

zēng sūn lái zhǐ , yǐ qí fù zǐ , yè bǐ nán mǔ 。

曾孙来止,以其妇子,馌彼南亩。

tián jùn zhì xǐ , rǎng qí zuǒ yòu , cháng qí zhǐ fǒu ?

田畯至喜,攘其左右,尝其旨否?

hé yì zhǎng mǔ , zhōng shàn qiě yǒu 。

禾易长亩,终善且有。

zēng sūn bú nù , nóng fū kè mǐn 。

曾孙不怒,农夫克敏。

zēng sūn zhī jià , rú cí rú liáng 。

曾孙之稼,如茨如梁。

zēng sūn zhī yǔ , rú chí rú jīng 。

曾孙之庾,如坻如京。

nǎi qiú qiān sī cāng , nǎi qiú wàn sī xiāng 。

乃求千斯仓,乃求万斯箱。

shǔ jì dào liáng , nóng fū zhī qìng 。

黍稷稻粱,农夫之庆。

bào yǐ jiè fú , wàn shòu wú jiāng 。

报以介福,万寿无疆。

关键词:诗经,祭祀,乐歌,小雅,甫田之什

解释翻译
[挑错/完善]

就是这片一望无际的田地,每年打的粮食数也数不清!我只需拿出往年的库存粮,就能养活我治下的老百姓!从古以来就是这样好年景!今天我去巡视南边这块地,看到有的除草有的培土垄,黍米高粱长得都非常茂盛。就在这座富丽堂皇的行宫,我要犒劳那些能干的臣工。

贡上我用五谷烹制的美食,献上我纯白羔羊的牺牲品,祭祀皇天后土感谢四方神。我普天王土一派五谷丰登,这是天下百姓的福气幸运。弹起琴弦敲起大鼓响天震,一起来迎接农事的始祖神。我们虔诚地祈求天降甘霖,保佑来年五谷杂粮大丰收,养活我治下万千男女子民。

周王满怀喜悦来田间巡视,与他的贵妇和儿子们同行,带来精美的食物慰劳百姓。管农业的官吏见了真高兴,招呼身边的农夫们聚拢来,大家一起分享美味好心情。庄稼长势茂盛遮蔽了田垄,今年定是五谷丰登好年景。周王喜在心头不发天威怒,农夫们感恩戴德勤于农功。

周王土地上收割下的庄稼,堆得密如茅屋高如车顶梁;粮食装满周王座座米粮仓,高得赛过那丘陵和小山岗。还需要再建造一千座仓库,还需要再打造一万辆车厢。年年黍米稷稻粱五谷丰登,普天下的老百姓幸福无量。祈求上苍赐予我大福厚禄,保佑大我周王室万寿无疆!

甫田赏析

这首诗可分四章。第一章首述大田农事。这是一片广袤肥沃的农田,每年都能收获上万担米粮。靠着储存在仓内的谷物,养活了世世代代在这片土地上辛勤劳作的农人,并取得了自古以来年复一年的好收成。这天土地的拥有者兴致勃勃地来到南亩巡视,只见那里的农人有的在锄草,有的在为禾苗培土,田里的小米和高粱已密密麻麻地长满了。他心里一高兴,眼前仿佛出现了庄稼成熟后由田官献上时的情景。这一章铺述事实,在整首乐歌中为以下几章的展开祭祀作铺垫。

第二章即写为了祈盼丰收,虔诚地举行了祭神仪式。周王派人取来祭祀用的碗盆,恭恭敬敬地装上了精选的谷物,又让人供上肥美的牛羊,开始了对土地神和四方神的隆重祭祀。农人们也因田里的庄稼长得异常的好,个个喜笑颜开地弹起了琴瑟,敲起了鼓,共同迎接农神的光临。大家都在心中默默地祈祷:但求上天普降甘霖,使地里的庄稼能得到丰厚的收获,让男男女女丰衣足食。从这章的描写中,可以想见远古时代的先民,对于土地是怀着怎样一种崇敬的心情;而那种古老的祭祀仪式,也反映出当时民风的粗犷和热烈。

第三章进一步写主祭者,也就是周王在仪式之后的亲自督耕。和他一起来到田间的,还有他的妻子儿女。他们为辛勤劳作的农人带来了亲手做的饭菜。正在地里察看的田官见了欣喜异常,连忙叫来身边的农人,一起来尝尝饭菜的滋味。周王这时望着眼前丰收在望的景象,脸上也露出了舒心的微笑,不断称赞农人的辛劳勤勉。与前章相比,这章的内容颇有生活气息;周王的馌田,亦为后来历代帝王劝农所效法,被称为德政。

末章则专记丰收景象及对周王的美好祝愿。到了收获的季节,地里的庄稼果然获得了前所未有的大丰收。不但场院上的粮食堆积如屋,而且仓中的谷物也装得满满的,就像一座座小山冈。于是农人们为赶造粮仓和车辆而奔走忙碌,大家都在为丰收而庆贺,心中感激神灵的赐福,祝愿周王万寿无疆。这一章的特点是充满了丰收后的喜悦,让人不觉沉醉在一种满足和欢乐之中。

以往的研究总认为《小雅》多刺幽、厉,而思文、武,这一般来说没有问题;但是对这首《小雅·甫田》诗来说,则有些牵强。从诗中读到的分明是上古时代汉族先民对于农业的重视,在“民以食为天”的国度里对与农业相关的神灵的无限崇拜;而其中夹杂对农事和王者馌田的描写,正反映了农业古国的原始风貌。因此这首乐歌的价值,与其说是在文学方面,倒不如说更多地体现在史学方面。

注释出处
[请记住我们 国学梦 www.guoxuemeng.com]
 1. 倬(zhuō):广阔。
 2. 甫:大。
 3. 十千:言其多。
 4. 有年:丰收年。
 5. 陈:陈旧的粮食。
 6. 食(sì):拿东西给人吃。
 7. 适:去,至。
 8. 耘(yún):锄草。耔(zǐ):培土。
 9. 黍(shǔ)稷(jì):谷类作物。薿(nǐ)薿:茂盛的样子。
 10. 攸:乃,就。介:长大。止:至。
 11. 烝:进呈。髦士:英俊人士。
 12. 齐(zī)明:即粢盛,祭祀用的谷物。
 13. 牺:祭祀用的纯毛牲口。
 14. 以:用作。社:祭土地神。方:祭四方神。
 15. 臧(zāng):好,此指丰收。
 16. 御(yà):同“迓”,迎接。田祖:指神农氏。
 17. 祈:祈祷求告。
 18. 谷:养活。士女:贵族男女。
 19. 曾孙:周王自称,相对神灵和祖先而言。止:语助词。
 20. 馌(yè):送饭。
 21. 田畯(jùn):农官。
 22. 旨:美味。
 23. 易:治理。
 24. 终:既。有:富足。
 25. 克:能。敏:勤快。
 26. 茨(cí):屋盖,形容圆形之谷堆。梁:桥梁,形容长方形之谷堆。
 27. 庾(yǔ):露天粮囤。
 28. 坻(chí):小丘。京:冈峦。
 29. 箱:车箱。
 30. 介福:大福。
用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

诗经带拼音:小雅·甫田之什·甫田原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人关于本站免责声明

Copyright © 2016-2021 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

皖ICP备16011003号-2 皖公网安备 34160202002390号